TRWA NABÓR DO GRUP TANECZNYCH
 
IDO - International Dance Organization
PFT - Polska Federacja Tańca
Polski Zwišzek Tańca Sportowego
Gmina Santok
Odwiedziło nas
732455
osób
dotacja
 

Zgłoszenie dziecka

Zanim zapiszesz dziecko zobacz co robimy

WAŻNE: Nie prowadzimy "zajęć próbnych"!

Zgłoszone dziecko zostaje automatycznie zapisane do bazy MIRAGE ale jeszcze nie wyświetlane na stronie. Nazwisko dziecka pojawi się na stronie po przydzieleniu do odpowiedniej grupy.

Prosimy przeczytać dekalog Tancerza , dekalog Rodzica

! UAWAGA !
Przed zgłoszeniem
dziecka ZAPOZNAJ SIĘ z CENNIKIEM i REGULAMINEM.


DANE DZIECKA:
*Imie *Nazwisko
*Data urodzenia RRRR-MM-DD: --
Dotychczasowy kontakt z tańcem lub innym sportem, śpiewem, gra na instrumentach, umiejętności plastyczne (doświadczenie, jaki taniec/sport/śpiew/instrument/malowanie, ile czasu),inny talent:
Nazwa i adres szkoły/przedszkola gdzie dziecko uczęszcza:

ZGŁASZAJĄCY:
*Imie i Nazwisko rodzica/opiekuna:
*Telefon kontaktowy/komórkowy:
*Adres e-mail do korespondencji:

Regulamin

Regulamin obowiązujący dzieci oraz młodzież biorących udział w zajęciach organizowanych przez MIRAGE:
1. Punktualne przybywanie na zajęcia.
2. Powiadomienie o ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
3. Składka klubowa płatna do 5 każdego miesiąca. Opłata ta jest stała, niezależna od ilości zajęć, nie podlegająca odpisom za nieobecność. Składka członkowska jest płatna przez 10 miesięcy w roku wg cennika zamieszczonego na stronie www.mirageteam.pl.
4. Uczestnictwo w sesjach zdjęciowych, reklamach, pokazach i turniejach na życzenie MIRAGE (zgoda na wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83)).
5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić mailem przed pierwszym dniem miesiąca w którym następuje wypisanie. Wypisanie z zajęć nie zwalnia z opłaty za bieżący miesiąc w którym zgłoszono rezygnację.
6. Dbania i zwrócenia powierzonego stroju w nienagannym stanie lub pokrycia kosztów w przypadku zgubienia, zniszczenia.
7. Utrzymywanie porządku w obiektach, w których organizowane są zajęcia.
8. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych u trenerów nie związanych z MIRAGE tylko za zgodą trenera MIRAGE.
9. Udział w publicznych pokazach tylko za zgodą trenera MIRAGE.
10. Niedopuszczalne jest przekazywanie układów osobom trzecim oraz uczenie ich tańca przez zawodników bez wiedzy i zgody trenera MIRAGE.
11. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących.
12. Dbanie o wizerunek swój i MIRAGE.
13. Niezwłoczne powiadomienie o zmianie danych kontaktowych do opiekuna jak numer telefonu czy adres email.


* Zapoznałem się, rozumiem i akceptuje regulamin
Prosimy odpowiedzieć:
Skąd się o nas dowiedziałeś/-aś ?    

Osoba polecająca:
Jako osobę polecającą(jeżeli istnieje) wpisujemy imię i nazwisko dziecka, które jest aktualnie zawodnikiem KS Mirage.

* pola obowiązkowe
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 790 28 28 68
Prosimy dostarczyć na zajęcia podpisaną kartę dziecka wraz z regulaminem

Na zajęcia przychodzimy w lekkim obuwiu sportowym, leginsy, koszulka i woda niegazowana.
  Układanie kostki brukowej Gorzów